Jak sprawdzić swój raport kredytowy?

  • 5 June 2017
  • vqm9u8

Jeśli w przeszłości miałeś już problemy z kredytem i nie masz pewności, które z Twoich kont są obecnie zaległe, zażądanie kopii eksperymentalnego raportu kredytowego będzie bardzo pomocne w takim przypadku. Sprawdzenie raportu kredytowego nie dostarczy wyczerpującej listy, ale może być dobrym miejscem na początek zmagania się z problemem. Raport zawiera listę wszystkich Twoich długów, kwotę pozostającą do spłaty i podaje informacje kontaktowe dla kredytodawców.

Uzyskiwanie eksperymentalnego raportu kredytowego

Zgodnie z prawem masz prawo do bezpłatnej kopii raportu kredytowego raz w roku kalendarzowym. Najszybszym sposobem uzyskania bezpłatnego raportu rocznego jest zamawianie online na odpowiedniej stronie. Możesz także otrzymać bezpłatne raporty eksperta w dowolnym momencie, nie wymagając żadnej karty kredytowej.

Raport kredytowy zawiera szczegółowe informacje dotyczące każdego konta zgłoszonego do tej firmy. Raport zawiera nazwę firmy i adres oraz saldo na koncie. W raporcie kredytowym zostaną również wymienione wszystkie publiczne pozycje, takie jak orzeczenia o roszczeniach cywilnych lub zastawach podatkowych.

Dług, który może nie być widoczny w raporcie kredytowym od razu

Większość dużych kredytodawców zgłasza się do tej instytucji, ale nie jest to wymagane przez prawo. W niektórych przypadkach wierzyciel może zrezygnować z niezwłocznego zgłaszania konta po raport, ale mogą później zdecydować się na sprzedaż konta agencji. W takim przypadku konto zgromadzenia może pojawić się w raporcie kredytowym, mimo że oryginalne konto nie będzie tam widoczne. W większości przypadków agencja kolekcji gromadzi listę pierwotnego wierzyciela w ramach informacji o koncie.

Wierzyciel może także zdecydować się na wniesienie oskarżenia przeciwko tobie w celu odzyskania należnej kwoty. Gdy oskarżenie zostanie wniesione przeciwko tobie, stanie się to dokumentem publicznym i najprawdopodobniej pojawi się w raporcie o kredycie. W wyroku zostanie wymieniona nazwa powoda wraz z należną kwotą.

Możesz mieć dług, który nie pojawia się w Twoim raporcie

Ponieważ wierzyciele nie są zobowiązani do zgłaszania swoich danych do agencji raportującej, raport z Twoich kredytów może nie być kompletną listą wszystkich należnych długów. Możliwe, że możesz mieć niespłacony dług, który nie pojawia się w raporcie.

Niektórzy wierzyciele mogą zgłosić się do jednego lub dwóch z trzech krajowych agencji ds. sprawozdawczości kredytowej. Tylko dlatego, że dług, który należałoby mieć nie pojawia się w jednym raporcie kredytowym, niekoniecznie oznacza, że ne pojawia się on na innych.

Dobrze jest zamówić kopię raportu z każdej z trzech głównych agencji ds. sprawozdawczości kredytowej, a następnie porównać je. Jeśli masz wierzyciela, który nie zgłasza żadnych agencji ds. sprawozdawczości kredytowej, musisz przejść do poprzednich rachunków i wyciągów z konta lub skontaktować się bezpośrednio z firmą, aby ustalić, co masz.